Förtroendeman

OBS! Ann-Christin är för tillfället borta, ta kontakt med fackets ordförande Margaretha under tiden. 

OBS! Pga. renoveringen hittar ni nu förtroendemannen i före detta ultraljudsrummet i läkarkorridoren på HVC. 

Ann-Christine Ekroos

tel: 040-6326246

Måndagar tidsbeställd mottagning på HVC. Ta kontakt via e-mail: ann-christine.ekroos@narpes.fi

 

Kontakta förtroendemannen när du behöver råd i följande frågor:

  • lönen

  • arbetstiden

  • semestern

  • semesterersättningen

  • sjuk- och föräldraledighet

  • anställningsförhållandet

  • arbetsavtal

  • anställningsvillkor