Medlemsförmåner

Allmänna förmåner

 

Tehys medlemmar får sakkunnig- och juridisk hjälp i frågor som gäller arbetet. Försäkringarna som Tehy tecknat för sina medlemmar är nödvändiga i vårdarbetet.

Ekonomisk, utbildningsmässig och yrkesinriktad intressebevakning:

 • övervakning av att kollektivavtalen följs
 • medlemskap i arbetslöshetskassan och inkomstrelaterat utkomststöd för arbetslösa
 • förtroendemannahjälp på arbetsplatsen
 • hjälp och stöd av dem som fungerar i arbetarskydds- och samarbetsorganisationer
 • yrkesinriktade studiedagar och organisationsutbildning
 • juridisk hjälp i frågor gällande anställningsförhållandet

Försäkringar som Tehy tecknat för sina medlemmar www.if.fi/tehy

 • ansvars- och rättsskyddsförsäkring för yrkesutbildade i åtals- och tvistefall
 • patientförsäkring för ensamarbetande företagarmedlemmar
 • olycksfallsförsäkring för studerandemedlemmar
 • organisationsförsäkring
 • försäkringar till medlemspris

Tehy-tidningen och kalender

Semester- och båtförmåner

Hoitoportaali

 

Härifrån är infon tagen