Övrigt

« till listan över ämnen

Alarmpenning


 • JENNIE YRJANS

  25.3.2013 klo 13:07
  Eftersom det i övriga K5 kommuner betalas ut mycket högre alarmpenning än vad Närpes gör beslöt styrelsen i fackavdelning att göra en skrivelse till personalchefen. Här får ni ta del av resultatet:

  Den 29.08.2012 beslöts att alarmpenningen som tidigare varit 7,57 (enl. Akta) höjs till 40 €. Därtill betalas kilometerärsettning till den som blir inkallad till ett oplanerat arbetsskift. Inkallelsetiden förblev 5 timmar.

  Om arbetstagaren på arbetsgivarens initiativ blir tvungen att efter en normal arbetstur lämna kvar på arbetet och fullgöra ytterligare en arbetstur så att det sammanräknade timantalet uppgår till minst 12 timmar betalas även alarmpenning på 40 €.

  Om arbetstagaren oplanerat blir tvungen att fortsätta med beredskapstur genast efter arbetskiftet betalas alarmpenning på 40 €.

  Under söckenhelger och sommarmånadernas (1.6-31.8) veckoslut betalas en förhöjd alarmpenning på 60€.


  Vill ni veta mera går det bra att ta kontakt med ordf. Margareta Selin.
« till listan över ämnen

Fortsätt den här diskussionen

eller starta en ny diskussion »

Bildverifiering misslyckades, vänligen försök igen.
Alarmpenning