Bli medlem

Så här ansluter du dig

Till Tehy ansluter du dig genom att fylla i en ansökningsblankett, som du lämnar till fackföreningens ordförande Margareta Ståhl. Blanketten fungerar som medlemsansökan både till Tehy och till arbetslöshetskassan och dessutom som ett uppbördsavtal för medlemsavgiften, det vill säga som en fullmakt för din arbetsgivare att dra av medlemsavgiften från din lön. Blanketten för medlemsansökan får du av fackavdelningens ordförande.

Du kan även ansluta dig via nätet, tryck på knappen till vänster!

 

Välkommen som medlem!